“Κατανόηση περίπτωσης / ορισμός”

«Η/οι υπόθεση/εις για το πρόβλημα/διαταραχή του ατόμου που χρησιμοποιείται ως η βάση για την παρέμβαση. Περιλαμβάνει το ελάχιστο απαραίτητο αριθμό πληροφοριών για να επιτύχει το έργο που αφορά την καθοδήγηση της παρέμβασης» (Thompkins, 2007; p.291) Η/οι υπόθεση/υποθέσεις για τις αιτίες, τα προγενόμενα και τους μηχανισμούς συντήρησης των ψυχολογικών, διαπροσωπικών και συμπεριφορικών προβλημάτων του ατόμου…[που] συμβάλει/ […]

“Κατανόηση περίπτωσης / ορισμός” Read More »

“Το μοντέλο μάθησης του D.O. Hebb”/“neurons that fire together wire together”

• Το πλέον αποδεκτό μοντέλο μάθησης/ Καναδός εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης στα 1940 • Μάθηση επέρχεται μέσω της συναπτικής πλαστικότητας (synaptic plasticity • Το πιο διακριτικό στοιχείο του εγκεφάλου είναι οι πολλές συνδέσεις ανάμεσα στα νεύρα -Η επαναλαμβανόμενη ταυτόχρονη πυροδότηση έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη ανατομική αλλαγή που μπορεί να έχει ως επακόλουθο πιο ισχυρή διέγερση ή πιο ισχυρή αναστολή

“Το μοντέλο μάθησης του D.O. Hebb”/“neurons that fire together wire together” Read More »

“Αγκαλιά”

Η αγκαλιά: Χαλαρώνει το νευρικό σύστημα: Όσο περισσότερες αγκαλιές ανταλλάσσουμε τόσο πιο ήρεμοι είμαστε, με το νευρικό μας σύστημα να δέχεται ευεργετική επίδραση από τη στενή αυτή επαφή. Μειώνει το άγχος: Μια ζεστή αγκαλιά μπορεί να μειώσει το άγχος που μας ακολουθεί στην καθημερινότητα μας και να μας κάνει να αισθανθούμε ότι υπάρχει ένα στήριγμα,

“Αγκαλιά” Read More »

“Παραμύθι”

Το παραμύθι έχει πολλαπλά οφέλη: -Συναισθηματική ωρίμανση, -Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, -Ανάπτυξη φαντασίας κριτικής σκέψης, -Αναγνώριση κοινωνικών αξιών, -Μαθησιακή ανέλιξη και -Βελτίωση σύνθετων εγκεφαλικών λειτουργιών.

“Παραμύθι” Read More »

“Η τεχνική της θετικής υποδήλωσης κινήτρων”

Το κίνητρο είναι υποθετική ερμηνεία συμπεριφοράς. Η αλήθεια των κινήτρων του άλλου ατόμου είναι άγνωστη. Τα άτομα που κάνουν μια ερμηνεία για τη συμπεριφορά του άλλου τείνουν να θεωρούν ότι αυτή αποτελεί αντικειμενική αλήθεια, παρόλο που στην πραγματικότητα είναι μόνο υποθετική ερμηνεία ανάμεσα σε άλλες. Η απόδοση θετικών κινήτρων σε μια προβληματική συμπεριφορά είναι τόσο

“Η τεχνική της θετικής υποδήλωσης κινήτρων” Read More »

“Στατιστικά άγχους και νευρικότητας”

Το 15,2% των παιδιών στην Ελλάδα εμφανίζουν άγχος και νευρικότητα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.. Το 38,9% των νέων 17-24 και το 25% των νέων 25-39 δηλώνουν ότι η κακή ψυχική υγεία είναι το πρόβλημα που τους ανησυχεί περισσότερο. Μια έρευνα στο πλαίσιο του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου τον Μάιο του 2022 δείχνει ότι οι νέοι σε

“Στατιστικά άγχους και νευρικότητας” Read More »

“Συννοσηρότητες που σχετίζονται με τις ειδικές μαθησιακές διαταραχές”

1.Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής 2.Υπερκινητικότητα 3. Ελλειμματικές αισθητηριακές δεξιότητες 4. Κατάθλιψη 5.Διαταραχή διαγωγής

“Συννοσηρότητες που σχετίζονται με τις ειδικές μαθησιακές διαταραχές” Read More »

“Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”

Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα παιδιά-μαθητές, τα οποία έχουν σημαντικές δυσκολίες στη μάθηση και στη προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στα παιδιά αυτά συμπεριλαμβάνονται όσα έχουν νοητική υστέρηση, προβλήματα όρασης και ακοής, προβλήματα λόγου και ομιλίας, προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, πολλαπλές αναπηρίες, αλλά και

“Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” Read More »

“Σχέση πατέρα-γιού”

Στις μέρες μας, ο πολιτισμικός ρόλος που είχε ο άντρας στην οικογένεια ως κουβαλητής-παιδαγωγός-προστάτης και πρότυπο ταύτισης καταρρέει, επιτρέποντας έτσι την ανάδυση ενός νέου, που συνθέτει τις προηγούμενες ταυτίσεις με μια μεγαλύτερη συναισθηματική εμπλοκή του πατέρα στο μεγάλωμα του γιου. Η σχέση πατέρα-γιου καθιστά επιβεβλημένη τη συνειδητοποίηση πως η πατρότητα δεν απαιτεί άντρες ντυμένους με

“Σχέση πατέρα-γιού” Read More »

“Συναισθηματική κακοποίηση παιδιού”

Η συναισθηματική κακοποίηση είναι η επίμονη συναισθηματική απαξίωση ενός παιδιού η οποία οδηγεί σε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το να κατηγορεί κάποιος ένα παιδί ότι είναι άχρηστο, μη αγαπητό,, ανεπαρκές, η χρήσιμο μόνο στο βαθμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάποιου άλλου προσώπου. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την

“Συναισθηματική κακοποίηση παιδιού” Read More »

Scroll to Top