Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι μία θεραπευτική διαδικασία που απευθύνεται σε παιδιά, έφηβους και ενήλικες.

Στο κέντρο μας, θεωρούμε πως απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα δώσει την απαραίτητη σημασία στην ψυχολογική υγεία, η οποία θεωρείται ύψιστης σημασίας. Κύριο μέλημά μας είναι  το άτομο να αποκτήσει καλύτερη σχέση με τον ίδιο τον εαυτό και κατ’ επέκταση με το περιβάλλον του.

Αρχικά, ορίζεται μια αρχική εκτίμηση της ψυχολογικής υγείας του ατόμου και αφού ολοκληρωθεί  δημιουργείται ένα ατομικό θεραπευτικό συμβόλαιο στο οποίο ορίζεται το ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί.

Ο θεραπευτής σε συνεργασία με το θεραπευόμενο, δημιουργεί ένα ασφαλές πλαίσιο με  στόχο την καλύτερη διαχείριση, μείωση ή και τελικά την απαλλαγή του από  σκέψεις, συμπεριφορές ή και συμπτώματα τα οποία πλέον κρίνονται ως μη διαχειρίσιμα από το ίδιο το άτομο ή ενδεχομένως από το οικείο περιβάλλον του.

Κατά την διάρκεια της θεραπείας, το άτομο ενθαρρύνεται να εκφράσει τα συναισθήματά, τους φόβους και τους προβληματισμούς του που το πιέζουν και το δυσκολεύουν στη καθημερινότητά του.

Η Ψυχοθεραπεία είναι μια συνεργατική διαδικασία που βασίζεται στη σχέση ανάμεσα σε σένα και τον ψυχοθεραπευτή σου, δηλαδή ένα άτομο αντικειμενικό, ουδέτερο και το πιο σημαντικό ένα άτομο που δε σε κρίνει.

Η διαδικασία αυτή διέπεται από εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα (θεραπευτικό συμβόλαιο). Ο αριθμός συνεδριών ποικίλει και σε πολλές περιπτώσεις ορίζεται εξ’ αρχής με ενδεικτική συχνότητα 1, κατά μέσο όρο, συνεδρία ανά εβδομάδα.

 Βασική προϋπόθεση για μια αποτελεσματική θεραπευτική διαδικασία είναι το άτομο που ζητά βοήθεια να διακατέχεται από το κίνητρο για αλλαγή.

Scroll to Top