Πρώιμη Παρέμβαση

Στόχος της πρώιμης παρέμβασης είναι να εντοπίσει τους αναπτυξιακούς τομείς στους οποίους μπορεί να υπολείπεται ένα παιδί και στη συνέχεια, μέσω του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος, να ενισχύσει στοχευμένα τις υπάρχουσες και εμφανιζόμενες ικανότητες, ελαχιστοποιώντας έτσι την αναπτυξιακή καθυστέρηση.

Scroll to Top