Ενισχυτική Διδασκαλία

Απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου αλλά και φοιτητές.

Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο κέντρο μας δημιουργούμε εξατομικευμένα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας καλύπτοντας τις εκάστοτε ανάγκες, με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών σε βασικά γνωστικά αντικείμενα.

Scroll to Top