Ψυχομετρικά Εργαλεία

Ψυχομετρία ονομάζεται ο κλάδος της ψυχολογίας του οποίου αντικείμενο είναι η ψυχολογική μέτρηση, κυρίως, των γνωστικών ικανοτήτων και, κατά δεύτερο λόγο, των άλλων ανθρωπίνων χαρακτηριστικών, όπως είναι τα ενδιαφέροντα, η προσαρμογή κ.τ.λ. (Stuart-Hamilton, 1995).

Scroll to Top