Ειδικό Μαθησιακό

Σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες αναφερόμαστε  σε σοβαρές δυσκολίες που συναντά ο μαθητής, κατά την προσπάθεια που καταβάλλει στα σχολικά  χρόνια , να κατακτήσει  γνωστικές δεξιότητες στους τομείς της ανάγνωσης , της γραφής και των μαθηματικών. Οι δυσκολίες αυτές εντοπίζονται και σε μαθητές με υψηλή νοημοσύνη.

Το ειδικό μαθησιακό βασίζεται στην αξιολόγηση & αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών.

Απευθύνεται σε μαθητές που “μένουν πίσω” και οι ανάγκες τους οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να καλυφθούν στο παραδοσιακό περιβάλλον της τάξης.

Είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης, σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού.

 Οι στόχοι που ορίζονται είναι ατομικοί και έχουν στόχο την κάλυψη των κενών βασικών δεξιοτήτων γραφής ανάγνωσης και επεξεργασίας γραπτού λόγου.

Scroll to Top