Εργοθεραπεία

Ως εργοθεραπεία ορίζεται η επιστήμη που βοηθά τους ανθρώπους διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στην ανάπτυξη και βελτίωση των νοητικών, συναισθηματικών και σωματικών δεξιοτήτων τους μέσω παιχνιδιού και καθημερινών δραστηριοτήτων.

Αξιολογούμε κάθε περίπτωση συλλέγοντας πληροφορίες με ποικίλα μέσα όπως παρατήρηση, συνέντευξη, ερωτηματολόγια, τεστ.

Παρέχουμε εξατομικευμένες δραστηριότητες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και το αναπτυξιακό στάδιο του ατόμου.

Σε κάθε συνεδρία, χρησιμοποιούνται διάφορα παιχνίδια όπως παζλ, σχοινάκια, μπάλες, υπολογιστές, υλικά για κατασκευές κ.α. για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των δεξιοτήτων.

Scroll to Top