“Ο ρόλος του δράστη/ Τρεις σημαντικοί παράγοντες που ωθούν το άτομο να ασκεί εκφοβισμό”

Από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που ωθούν ένα άτομο να ασκεί εκφοβισμό είναι οι εξής τρεις:
1 Η ανάγκη του να αισθάνεται ισχυρός και να υποτάσσει τους άλλους,
2.Οι τραυματικές εμπειρίες στο οικογενειακό περιβάλλον και
3. Το δυνητικό όφελος (π.χ. χρήματα -εξαναγκασμός σε κάτι).
Scroll to Top