“Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης και Γραφής”

Η ειδική μαθησιακή δυσκολία της ανάγνωσης και γραφής περιλαμβάνει ελλείμματα στη φωνολογική επεξεργασία δηλαδή στην ανάλυση και τη σύνθεση φωνημάτων και στην συνειδητοποίηση του ρόλου των φωνημάτων δηλαδή στην φωνολογική επίγνωση. Συνάμα παρουσιάζονται δυσκολίες αναγνωστικής ικανότητας και κατανόησης αλλά και στην παραγωγή του γραπτού λόγου. Συνεπώς η δυσκολία αυτή αφορά ουσιαστικά όλα τα μαθήματα. Κατάλληλη είναι γενικότερα η διδασκαλία που εφαρμόζει τη προδρασιακή αντιμετώπιση των λαθών ώστε να ελαττωθούν τα συναισθήματα κατωτερότητας και να αυξηθεί η φιλοπονία τους. Σε σχέση με την αναγνώριση γραμμάτων και τη σύνθεση τους σε συλλαβές και λέξεις ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να διαβάσουν και να κόψουν γράμματα και συλλαβές από εφημερίδες και περιοδικά και σε λευκό χαρτί να προσπαθούν να τα συνθέσουν και να φτιάξουν λέξεις και στην συνέχεια προτάσεις. Για την εξάσκηση στα δίψηφα σύμφωνα μπορεί να κατασκευάσει ένα σιδηρόδρομο και ένα χάρτινο τρενάκι και να γράψει κατά μήκος δίψηφα σύμφωνα. Οι μαθητές θα προχωρούν το τρενάκι κατά μήκος της γραμμής λέγοντας πως φωνάζει το κάθε δίψηφο αλλά και λέξεις που αρχίζουν από αυτό. Αναφορικά με την εκμάθηση λέξεων μπορεί να τοποθετήσει στον πίνακα την εικόνα ή το σκίτσο της λέξης που ο μαθητής θέλει να δουλέψει και από κάτω την λέξη παραλείποντας αρχικά ένα γράμμα και στην συνέχεια περισσότερα και ο μαθητής έτσι εξασκείται στην οπτικοακουστική διάκριση και στη γραφοφωνημική αντιστοιχία. Οι αναγνωστικές δραστηριότητες που συνδέονται με θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά και απευθύνονται σε ακροατήριο γίνονται πιο κατανοητές και έχουν αποτελεσματικότητα. Για την κατανόηση κειμένων καλό είναι να συνδέεται το θέμα του όποιου κειμένου με τις προηγούμενες πληροφορίες ή εμπειρίες των παιδιών και να γίνονται ερωτήσεις αναφορικά με το τι θα τους ενδιέφερε να μάθουν σχετικά με το θέμα. Επίσης θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να παρουσιάζει το βασικό λεξιλόγιο του κειμένου και τη σημασία του. Τέλος τόσο στην κατανόηση όσο και στην σύνθεση κειμένου η κατασκευή καρτελών με προτάσεις που αποτελούν μια ιστορία και η τοποθέτηση τους σε σωστή νοηματική σειρά από τους μαθητές είναι αποτελεσματική.
Scroll to Top