❓”Ερωτήσεις για την διευκόλυνση της μελέτης”❓

-Οι διαταραχές του λόγου ή της ομιλίας σε παιδιά συνιστούν πράγματι έναν άλλον τρόπο ζωής τους στο καθημερινό συγκείμενο;
-Ποιοι είναι οι κοινοί τύποι διαταραχών του λόγου σε παιδιά;
-Τί σημαίνει διαφορική διάγνωση διαταραχών του λόγου και πώς αυτή συνδέεται με θέματα προγραμματισμού παρέμβασης/θεραπείας;
-Ο τραυλισμός, από τις συνήθεις διαταραχές του λόγου, πώς συνδέεται με τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού;
-Πώς μπορεί να βοηθήσει η νέα τεχνολογία στην αντιμετώπιση διαταραχών του λόγου σε παιδιά;
-Πώς συγκρίνεις το κλινικό προφίλ ενός ενήλικα με τραυλισμό και εκείνου ενός παιδιού με παρόμοια διαταραχή;
Πηγή: Στασινός, Δ. Π. (2016). Η Ειδική Εκπαίδευση 2020 plus. Παπαζήση, Αθήνα.
Scroll to Top