✨”Χαρισματικοί μαθητές”✨

Τα χαρισματικά παιδιά συνήθως:
• Είναι περισσότερο υγιή και ανεπτυγμένα από συνομήλικα παιδιά.
• Είναι πιο ενεργητικά και δείχνουν να χρειάζονται λιγότερο ύπνο.
• Είναι πιο περίεργα και παρατηρητικά.
• Έχουν πλουσιότερο λεξιλόγιο.
• Είναι πιο ανήσυχα και ενδιαφέρονται για μια μεγάλη ποικιλία πραγμάτων.
• Κάνουν περισσότερες και υψηλότερου επιπέδου ερωτήσεις και εμβαθύνουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
• Διψούν για μάθηση και μαθαίνουν πολύ γρήγορα με λιγότερες επαναλήψεις ή χωρίς καθόλου επαναλήψεις.
• Δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τα βιβλία για τα βιβλία και συχνά μαθαίνουν να διαβάζουν σε πολύ μικρή ηλικία.
• Αντιλαμβάνονται σχέση αιτίας και αποτελέσματος σε πολύ μικρή ηλικία, δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις σε προβλήματα και συχνά έχουν περισσότερες από μία λύσεις για το ίδιο πρόβλημα.
• Έχουν ανεπτυγμένη αίσθηση του χιούμορ.
• Είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται πιο εύκολα σε νέες καταστάσεις.
• Εμφανίζουν υψηλές διανοητικές ικανότητες και ταλέντα σε πολλούς τομείς δημιουργικότητας.
• Μπορούν να ασχολούνται με περισσότερα από ένα πράγματα ταυτόχρονα.
• Είναι ανεξάρτητα, με πρωτοβουλίες και ευαίσθητα στο άδικο και σε άλλα ηθικά ζητήματα.
Πηγή: Χατζηχρήστου, Χ. Γ. (2011). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο. Τυπωθήτω, Αθήνα.
Scroll to Top