“Το μοντέλο μάθησης του D.O. Hebb”/“neurons that fire together wire together”

• Το πλέον αποδεκτό μοντέλο μάθησης/ Καναδός εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης στα 1940
• Μάθηση επέρχεται μέσω της συναπτικής πλαστικότητας (synaptic plasticity
• Το πιο διακριτικό στοιχείο του εγκεφάλου είναι οι πολλές συνδέσεις ανάμεσα στα νεύρα
-Η επαναλαμβανόμενη ταυτόχρονη πυροδότηση έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη ανατομική αλλαγή που μπορεί να έχει ως επακόλουθο πιο ισχυρή διέγερση ή πιο ισχυρή αναστολή
-Ο D.O. Hebb – εισηγήθηκε ότι όταν ο άξονας από το νεύρο Α πυροδοτείται επανειλημμένα ή σε συνδυασμό με το νεύρο Β, επέρχονται κάποιες μεταβολικές αλλαγές στο ένα ή και στα δύο κύτταρα οι οποίες αλλαγές αυξάνουν την ικανότητα του Α να διεγείρει το Β = Hebbian synapse.
Scroll to Top