“Εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής – Το Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών

Η σύγχρονη αξιολόγηση δεν περιορίζεται στην απαράλλακτη υλοποίηση τυποποιημένων διαδικασιών που παράγουν υλικό για την κατηγοριοποίηση των μαθητών, αλλά χρησιμοποιεί ευέλικτα σχήματα σταθερών αρχών, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών και τις συνθήκες εφαρμογής, αλλά διατηρούν τον προσανατολισμό τους στην εξυπηρέτηση της λειτουργικής ένταξης του κάθε μαθητή στο άμεσο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον του.
Scroll to Top