“Συννοσηρότητες που σχετίζονται με τις ειδικές μαθησιακές διαταραχές”

1.Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής
2.Υπερκινητικότητα
3. Ελλειμματικές αισθητηριακές δεξιότητες
4. Κατάθλιψη
5.Διαταραχή διαγωγής
Scroll to Top