“Συναισθηματική κακοποίηση παιδιού”

Η συναισθηματική κακοποίηση είναι η επίμονη συναισθηματική απαξίωση ενός παιδιού η οποία οδηγεί σε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το να κατηγορεί κάποιος ένα παιδί ότι είναι άχρηστο, μη αγαπητό,, ανεπαρκές, η χρήσιμο μόνο στο βαθμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάποιου άλλου προσώπου. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την επιβολή προσδοκιών σε ένα παιδί τις οποίες είναι αναπτυξιακά ακατάλληλο να τις φέρει εις πέρας. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται αλληλεπιδράσεις που είναι πέρα από την αναπτυξιακή ικανότητα του παιδιού καθώς και η υπερπροστασία και η μη φυσιολογική κοινωνική αλληλεπίδραση. Μπορεί να περιλαμβάνεται το να βλέπει είναι ακούει κάποιο παιδί την κακομεταχείριση ενός άλλου ατόμου. Μπορεί επίσης να συνεπάγεται τον εκφοβισμό που έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να αισθάνονται φοβισμένα ή σε κίνδυνο, την εκμετάλλευση ή την διαφθορά παιδιών. Κάποια μορφή συναισθηματικής κακοποίησης εμπλέκεται σε όλες τις μορφές κακοποίησης ενός παιδιού αν και αυτή μπορεί να συμβεί μεμονωμένα.

Scroll to Top