“Στατιστικά άγχους και νευρικότητας”

Το 15,2% των παιδιών στην Ελλάδα εμφανίζουν άγχος και νευρικότητα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.. Το 38,9% των νέων 17-24 και το 25% των νέων 25-39 δηλώνουν ότι η κακή ψυχική υγεία είναι το πρόβλημα που τους ανησυχεί περισσότερο. Μια έρευνα στο πλαίσιο του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου τον Μάιο του 2022 δείχνει ότι οι νέοι σε 16 από τα 27 κράτη μέλη θεωρούν ότι η σημαντικότερη προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας είναι η βελτίωση της ψυχικής και της σωματικής υγείας και ευεξίας των νέων.

Scroll to Top