“Παιχνίδι εντός της Εργοθεραπείας”

Το παιχνίδι εντός της εργοθεραπείας περιλαμβάνει το αναπτυξιακό (Knox, 2005) ή το ανθρώπινο αναπτυξιακό πλαίσιο αναφοράς (Creek, 2002) και οι στόχοι της θεραπείας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε τομείς όπως η γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη. Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί υλικά παιχνιδιού και δραστηριότητες για να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του παιδιού και να διευκολύνει παράλληλα τις αναπτυξιακές δεξιότητες, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας σκηνικά αντικείμενα σε συγκεκριμένα σενάρια εναλλαγής ρόλων ως μέρος ενός συνόλου κοινωνικών δεξιοτήτων (Prior, 2001).
Scroll to Top