“Κοινωνικές Δεξιότητες Παιδιών”

Η ταξινόμηση των κοινωνικών δεξιοτήτων που πρότειναν οι Caldarella & Merrell (1997) διακρίνει τις ακόλουθες διαστάσεις:
~Σχέσεις με συνομηλίκους (π.χ. να παροτρύνεις τον διάλογο, να προσκαλείς κάποιον σε μια δραστηριότητα)
~Αυτοδιαχείριση (π.χ. αυτοέλεγχος, να ακολουθείς τους κανόνες να συνεργάζεσαι)
~Ακαδημαϊκή πορεία (π.χ. να είσαι οργανωτικός, να ολοκληρώνεις τις δραστηριότητες)
~Συμμόρφωση (π.χ. να μοιράζεσαι, να ακολουθείς οδηγίες και κανόνες)
~Διεκδίκηση (π.χ. να αλληλεπιδράς, να εκφράζεις τα συναισθήματά σου όταν νιώθεις ότι αδικείσαι)

Scroll to Top