“Καθρεφτικοί Νευρώνες”

Τα καθρεφτικά νεύρα μας βοηθούν να δούμε τον
κόσμο από την οπτική γωνία των άλλων.
Χρησιμοποιούμε το σύστημα των νεύρων αυτών
όταν διδάσκουμε μέσω επίδειξης π.χ. ο μάστορας
τον μαθητευόμενο, ή ο έμπειρος δάσκαλος τον
φοιτητή, ή επίδειξη στο εργαστήριο κ.λ.π..
Scroll to Top