“Η τεχνική της θετικής υποδήλωσης κινήτρων”

Το κίνητρο είναι υποθετική ερμηνεία συμπεριφοράς. Η αλήθεια των κινήτρων του άλλου ατόμου είναι άγνωστη. Τα άτομα που κάνουν μια ερμηνεία για τη συμπεριφορά του άλλου τείνουν να θεωρούν ότι αυτή αποτελεί αντικειμενική αλήθεια, παρόλο που στην πραγματικότητα είναι μόνο υποθετική ερμηνεία ανάμεσα σε άλλες. Η απόδοση θετικών κινήτρων σε μια προβληματική συμπεριφορά είναι τόσο υποθετική όσο και η απόδοση αρνητικών. Βασικό χαρακτηριστικό της τεχνικής είναι η αναγνώριση θετικών ή καλύτερα λειτουργικών κινήτρων στην προβληματική συμπεριφορά. Η αξία ενός θετικού/λειτουργικού κινήτρου εξαρτάται από την χρησιμότητά της στην διαδικασία αλλαγής της προβληματικής συμπεριφοράς, αφού η αλήθεια γύρω από τα κίνητρα ενός άλλου ατόμου δεν μπορεί να γίνει ποτέ εύκολα απόλυτα γνωστή.
Scroll to Top