“Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Εικόνας Παιδιού”

Η διαμόρφωση της αναπτυξιακής εικόνας ενός παιδιού σχετίζεται με την αδρή κινητικότητα, την όραση, την λεπτή κινητικότητα, την ακοή, την ομιλία, την γλώσσα, την κοινωνικότητα, το συναίσθημα και την συμπεριφορά του. Η τυχόν διαταραγμένη ανάπτυξη ενός παιδιού μπορεί να προκληθεί όχι μόνο από νεύρο -αναπτυξιακά προβλήματα αλλά και από κακή υγεία, από φυσικές ή και ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού οι οποίες δεν πληρούνται.
Scroll to Top