“Βρεγματικός Λοβός”

Ο Βρεγματικός Λοβός (Parietal Lobe):
•Συμπεριλαμβάνει το σωμαισθητικό φλοιό
•Σύνθεση ερεθισμάτων αφής, όρασης, τέντωμα μυών, επίγνωση ερεθισμάτων σε σχέση με τον χώρο (π.χ. το να χρησιμοποιεί κανείς τα δάχτυλά του όταν μετρά)
•Διαταραχές που έχουν σχέση με αριθμητική, επίγνωση ερεθισμάτων στον χώρο.
Scroll to Top