“Αντανάκλαση συναισθημάτων”💝

Η έμφαση στα συναισθήματα είναι απαραίτητη, γιατί, όπως αναφέρει και ο Rogers, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εσωτερική μας εμπειρία. Ωστόσο, πολλές φορές οι άνθρωποι τα αγνοούν, τα αρνούνται, ή τα καταπιέζουν γιατί έχουν μάθει να τα θεωρούν μη αποδεκτά. Κατά συνέπεια μεγαλώνουν αποκομμένοι από την εσωτερική τους εμπειρία και δεν μπορούν να αποδεχθούν τον εαυτό τους. Υπάρχει, λοιπόν, η ανάγκη να επιστρέψουν στα συναισθήματά τους και να επιστρέψουν στον εαυτό τους να τα αισθανθεί, γιατί μόνο τότε είναι σε θέση να αποφασίσουν πώς ακριβώς θα τα διαχειριστούν.
Χρήσιμο είναι στην αντανάκλαση συναισθημάτων να χρησιμοποιούνται διαφορετικές εκφράσεις, για να μη δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για μια στείρα και τυπική διαδικασία. Μερικές προτεινόμενες εκφράσεις είναι οι ακόλουθες: “Φαίνεται πως νιώθεις…”, “Ίσως αισθάνεσαι ότι…”, “Αναρωτιέμαι εάν νιώθεις…”, “Αισθάνεσαι λοιπόν ότι” κ.ά.
Πηγή: Χατζηχρήστου, Χ. Γ. (2011). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο. Τυπωθήτω, Αθήνα.
Scroll to Top