Θοδωρής

Ο Μπουρολιάς Θεόδωρος  είναι παιδιατρικός εργοθεραπευτής γεννήθηκε το 1988 στην Σπάρτη, όπου διαμένει στην Αθήνα τα τελευταία 15 χρόνια Είναι απόφοιτος του τμήματος Εργοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας , του ΑΤΕΙ της Αθήνας όπου ξεκίνησε να φοιτά από το 2007 και πλέον κάτοχος άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος. Έχει τελέσει την κλινική και πρακτική του άσκηση σε πλαίσια παιδιατρικού κινητικού και ψυχιατρικού τομέα Εξασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή από το 2013 με ειδίκευση στην παιδιατρική εργοθεραπεία. Έχει συνεργαστεί με κέντρα ειδικών θεραπειών παρέχοντας υπηρεσίες εργοθεραπείας,  παράλληλη στήριξη σε σχολεία ειδικής αλλά και γενικής εκπαίδευσης,  πληθώρα ομαδικών προγραμμάτων αλλά και εξωτερικών προγραμμάτων με στόχο την κοινωνικοποίηση και ένταξη των παιδιών στην κοινότητα. Επίσης έχει δουλέψει και σε δημόσιες υπηρεσίες ΚΕΔΑΣΥ, Ειδικό σχολείο. Συμμετάσχει σε προγράμματα summercump και σε συνεδρίες  κατ´ οίκων. Κάνει θεραπευτική κολύμβηση σε άτομα με  κινητικές δυσκολίες, αλλά και σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές για ενίσχυση των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων. Είναι πιστοποιημένος θεραπευτής στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης SI  καθώς και στη μέθοδο δομημένης εκπαίδευσης TEACCH,  στο Floortime. Έως σήμερα λαμβάνει συνεχή επιμόρφωση με σεμινάρια και συνεδρίες που άπτονται των επιστημονικών ενδιαφερόντων του.
Scroll to Top